Dàn lạnh công nghiệp Russel

Dàn lạnh công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo độ lạnh cần thiết trong kho lạnh.

Tùy theo nhiệt độ của kho lạnh người ta sẽ chọn dàn lạnh công nghiệp với các bước cánh phù hợp. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian xả đá của dàn lạnh công nghiệp. Nếu dàn lạnh công nghiệp chọn bước cánh quá gần nhau sẽ làm cho đá mau bám dàn lạnh công nghiệp. Điều này sẽ tảnh hưởng đến công suất dàn lạnh công nghiệp

Thông thường tại Việt nam với điều kiện khí hậu :


  • Dàn lạnh công nghiệp với bước cánh 4 mm - 6 mm : Dành cho kho dương.
  • Dàn lạnh công nghiệp với bước cánh 9 mm- 12 mm : Dành cho kho âm -22 C đến - 25 C.
dàn lạnh công nghiệp cho kho lạnh
Dàn lạnh công nghiệp RUSSEL (Phía sau)


dàn lạnh công nghiệp cho kho lạnh
Dàn lạnh công nghiệp RUSSEL (Cạnh bên)

dàn lạnh công nghiệp cho kho lạnh
Dàn lạnh công nghiệp RUSSEL (Phần máng nước)

dàn lạnh công nghiệp cho kho lạnh

dàn lạnh công nghiệp cho kho lạnh

dàn lạnh công nghiệp cho kho lạnh
   
www.DanLanh.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét